• header
DRIVEN
BY
RIDERS
SNK \ Recenze vybavení \ Zobrazení

EDGE19 V8 aneb Vývoj EDGE19 za poslední 3 roky

Zkratka V8 značí osmou sezonu vývoje nejvyššího modelu nafukovacích  draků značky OZONE - a sice řady EGDE. Primárně se jedná o rejsového draka, který je ale díky svým vynikajícím vlastnostem používán i jako výborné náčiní pro free-ride, ve větších velikostech navíc i  jako nekompromisní low-wind zbraň a pro příčetné nadané talentované jezdce lze EDGE v rozumných  (tzn. slabších a stabilních) podmínkách využít dokonce i jako školního draka.

Obecně jsou pro EDGE typické tyto vlastnosti:

·         Rychlost

·         Výborná stoupavost proti větru

·         Hang-time mimo dosavadní chápání tohoto slova

·         Široké okno (tah i na kraji okna)

·         Kultivované reakce draka na změny podmínek i na řídící povely

·         Odolnost v turbulenci

·         Čitelnost draka na baru (v porovnání s ostatními draky střední síla a čitelný feedback)

·         Snadný start a restart

·         Účinný de-power a trim

·         Agresivní vzhled a design

·         Špičkové dílenské zpracování a nejnovější materiály

·         Ve velikosti 19 m2 výborný low-wind end (cca  od 3,5 m/s)

Toliko obecné vlastnosti, které jsou typické pro všechny velikosti Edgů a také pro všechny jejich ročníky.

Posledních 5 let jsem strávil většinu času v letní ‚ ale i v zimní sezoně - kromě uzavřených i otevřených komor -  právě na EDGÍCH různých velikostí, v kombinaci převážně s twin-tip prkny, skluzovými vlnovkami a polo-výtlačnými prkny (K-Free).  Každý rok jsem měnil prakticky celou sadu (95 kg jezdec = E9+E13+E19), minimálně však vždy alespoň největší velikost a tedy 19tku (v roce 2012 – 17tku)

Protože se starší ročníky Edgů postupně dostávají na sekundární trh použitých draků, tak v dnešním článku bych se rád zaměřil na rozdíly mezi ročníky 2013, 2014 a 2015 s důrazem právě na 19tku (která se objevila poprvé právě v roce 2013) a u které jsou rozdíly nejvíce markantní.  V menších velikostech nejsou rozdíly mezi jednotlivými ročníky tak výrazné (viz. prosím dále). Podle někoho nejsou rozdíly mezi jednotlivými ročníky významné vůbec… ale pokud má jezdec možnost jezdit v jeden den v podobných podmínkách stejnou velikost vyrobenou v posledních 3 letech, pak tam i Tupoň musí rozdíl pocítit a citlivější jezdec nebude mluvit o nevýznamných rozdílech ale naopak „o úplně jiných dracích“, jde především o práh citlivosti/bolestivosti jezdce a jeho preference.

Pro každý ročník je za příplatek možné objednat „custom“ design, ale to jsou velmi ojedinělé případy. Barvy jsou možná to první, čeho si člověk všimne, co jednotlivé ročníky odlišuje.   Pro někoho tím veškerá odlišnost končí.  Jednotlivé ručníky se však liší (a to poměrně zásadně) i v jízdních vlastnostech, tak jak to tedy je?

Elementární teorie aerodynamiky vrchlíku

Pro jízdní vlastnosti draka jsou nejdůležitější zhruba tyto faktory (mluvíme pouze o základních faktorech/vlastnostech vrchlíku nafukovacích draků):

o   Profil (tvar vrchlíku v podélném vertikálním řezu)

o   Úhel náběhu profilu (tedy geometrie nastavení profilu)

o   Efektivní Plocha (tedy něco jako půdorys – rozbor skutečné a projekční plochy zde pro jednoduchost přeskočíme)

o   Tvar vrchlíku (nemyšleno půdorysný tvar, ale tvar v příčném vertikálním řezu)

o   Materiál vrchlíku

Připomeňme, že plocha, tvar a materiál vrchlíku jsou dány výrobcem a během jízdy se nemění ‚ (až na jednu diskutabilní výjimku – viz prosím níže). Také základní profil a základní úhel náběhu profilu jsou výrobcem dány, během jízdy je však měníme a to následovně:

-          profil měníme řídičkama, a to tak, že odtokovou část profilu buď vypustíme nahoru (povolený bar), čímž se často horní strana odtokovky prohne i mírně nahoru (konvexně) – tzv. auto-stabilní režim (maximální rychlost, minimální odpor, minimální vztlak), nebo naopak odtokovku přitahujeme (přitažený bar) a zakřivujeme jí  směrem dolů (minimální rychlost, maximální odpor, maximální vztlak). Zakřivování odtokovky probíhá buď symetricky na levé i pravé půlce draka stejně, což vede ke změně tažné síly, nebo asymetricky, což vede k otáčení draka. Plus kombinace obou možností.

-          Podobně měníme i úhel náběhu profilu (vrchlíku) a to tak, že trimem. Trimem je však možné měnit úhel náběhu draka/profilu pouze symetricky (na obou polovinách draka stejně – což vede jednak ke změně tažné síly a také ke změně úhlu stoupání proti větru): vypuštění trimu = maximální úhel náběhu = maximální vztlak, maximální odpor, minimální rychlost. Přitažení trimu naopak úhel náběhu profilu vrchlíku snižuje = minimální vztlak, minimální odpor, maximální rychlost.

-          Plus samozřejmě všechny kombinace poloh baru a trimu vzájemně (pro EDGE se často používá race-bar (kladkostroj na trimu = stejný rozsah trimu, avšak delší chod ovládací šňůry s menší silou), což umožňuje  - trimovat -  tedy měnit úhel náběhu: lehce, plynule, přesně a navíc bez změny polohy těla jezdce, což je důležité prakticky u všech typů prken kromě twin-typů, ale i na twin-typu je využití race-baru příjemné (vzhledem ke stabilitě a relativně nižší akceleraci twin-tipu to však není úplně nutné).

Technické rozdíly mezi ročníky 2013, 2014 a 2015 a nutné důsledky pro jízdní vlastnosti jednotlivých ročníků.

1 - Nutno zde uvést dvě změny, které se netykají, přímo draků, ale barů:

OZONE Bar Rok 2013 – odstřel na chicken-loopu jedno-ručný, aktivace odstřelu  přitažením k sobě! Pokud je leash připojen na „flag-out“ lajnu, není možné protáčení nosných lajn bez odpojení leashe. Pokud je leash připojen na nerezové „akro-očko“, pak je možné nosné lajny roztwistovat i bez odpojení leashe. Zde však pozor, při zaháknutí leashe na akro-očko nedojde při odstřelu draka k de-powerování draka, pouze drak odletí na vzdálenost leashe od ridera, ale zůstane v plném tahu!

OZONE Bar Rok 2014 – úplně nový mechanismus odstřelu na chicken-loopu obouručný (jedno z které strany se uchopí), zásadní změnou pro rok 2014 je aktivace odstřelu od sebe!!!.  Nosné lajny lze roztwistovávat libovolně bez odpojení leashe (i při zaklapnutí leashe do flag-out očka) – což je nesporná výhoda barů 2014+ proti starším ročníkům).

OZONE Bar Rok 2015 – proti baru 2014 navíc nové gumové (nikoli plastové) koncovky baru a nové plováky na řidičkách (plováky po novu pevně spojené s barem, nikoli jen volně navlečené na řidičkách)

2 - Rozdíly (nebo řekneme základní charakteristiky) jednotlivých ročníků vrchlíků OZONE EDGE:

Poznámka: všechny níže uváděné veličiny je třeba chápat RELATIVNĚ pouze jako porovnání mezi jednotlivými ročníky EDGE19 !!! Nikoli absolutně v porovnání s jinými draky. Například: spojení „vyšší úhel náběhu profilu“ je myšlen relativně k ostatním ročníkům EGDE, nikoli absolutně, protože EGDE je sám o sobě nastaven na poměrně malém úhlu náběhu. Podobně spojení „horší stoupavost“ je myšleno zase jen v porovnání s ostatními ročníky EDGE, v absolutním meřítku všechny EDGE stoupou fantasticky.

OZONE EDGE19 – 2013

Do roku 2012 (včetně) byla na trhu největší dostupná velikost EDGE  17tka. Během zimní sezony 2012/2013 přišel OZONE s největší nafukovačkou na trhu a tou byl EDGE 19m2. Nejúčinnější low-windowou zbraní OZONU byl do té doby LW speciál ZEPHYR 17. Příchodem EDGE19 byl (pokud jde o low-wind spodek) ZEPHYR17 okamžitě odsunut na pozici LW teamové dvojky. Nutno zdůraznit, že toho nebylo pouze větší plochou EDGE, ale hlavně díky úplně jiné koncepci EDGE v porovnání se ZEPHYREM. První test OZONE EDGE 19tky - 2013, viz prosím zde: http://www.snowkiting.cz/Clanky/recenze-vybaveni/v/OZONE-EDGE-19m-NOVINKA-SEZONY-2013-

EDGE19 - 2013 v bodech: Odlehčená konstrukce, výkonný nízký profil, nízký úhel náběhu, avšak v porovnání s dalšími ročníky stále ještě relativně vysoký (viz. prosím dále), původní klasická Skytex látka potahu, otevřený tvar vrchlíku (myšleno ve vertikálním řezu), špičaté uši. Důsledkem je relativně pomalejší drak s větší silou tahu, menší stoupavostí (relativně k 2014 a 2015). Pro stoupání je vhodné draka o cca 5-10 cm za-trimovat.  Doménou modelu 2013 je bezkonkurenční  HANG- TIME a LOW-WIND END (radově 3-3,5 m/s)

OZONE EDGE19 – 2014

Rok 2014 byl i vzhledem k očekávanému představení kite-boardingu na Olympiádě v Riu (ze kterého nakonec sešlo) plně podřízen požadavkům rychlostních závodů. V roce 2014 se OZONE ještě snažil poskytnout závodníkům nafukovacího draka, který by dokázal konkurovat svou rychlostí a stoupavostí uzavřeným komorám, což se během roku 2014 ukázalo jako technicky a fyzikálně nemožné. V porovnání s CHRONEM18 - první uzavřená OZONE komora, která přišla na trh právě v roce 2014 (test viz. např. zde: http://www.snowkiting.cz/Clanky/v/99-nedostatku-CHRO ), má z podstaty konstrukce  EDGE na vrch prakticky jen ve velmi turbulentních a nestabilních podmínkách, jinak na CHRONO výkonově ztrácí. O to je však příjemnější a jednodušší na handling.

V roce 2014 navíc přišel OZONE s novou látkou potahu tzv. TECHNOFORCE-D2. Tato látka má lepší aerodynamické i hydrodynamické vlastnosti, je však o něco těžší než původní Skytex.  Tento rozdíl se nejvíce projevuje právě u velikosti 19. EDGE 19 – 2014 je ze všech ročníků nejrychlejší, výborně stoupe (díky malému úhlu náběhu profilu), netáhne tolik v otočkách (podřízeno rejsu), je velmi stabilní a má vynikající rozsah (pro ročník 2014 jsou typické mírně třepetací uši – záměrné trhání proudnic pří „překulení draka“ ).  Naopak model 2014 trochu ztrácí v limitně slabších podmínkách a také v hang-timu.

OZONE EDGE19 – 2015 (V8)

Rok 2015 aneb „Back to the Basic“.  Příchodem CHRONA v roce 2014, které se stalo rejsovou jedničkou, odpadla nutnost tlačit EDGE čistě do rejsu. Tím se model 2015 vrací mírně zpět  k free-ride charakteristice modelu 2013, ne však zcela. 2015tka je rozumným a vyváženým kompromisem mezi rejsem a free-ridem. 2015tka má menší AR ratio, kompaktnější uzavřený tvar vrchlíku, úžasnou stabilitu a neskutečný rozsah větru.  2015tka má v porovnání s předchozími ročníky hodně uzavřený tvar (uši téměř kolmo dolů, navíc oblejší uši), při přitažení baru se tak zřejmě mění i účinná plocha a určitě trochu i rozpětí, což vede k výborné točivosti. Drak sice není tak přesvědčivý na LW spodku jako 2013tka, zato má větší rozsah.  Není tak rychlý jako rejsový speciál 2014, zato má rozhodně větší hang-time než model 2014, v silnějších podmínkách porovnatelný s modelem 2013. Edge19 – 2015 je chováním téměř školní drak navíc s velmi širokým oknem (na pláži ho jednoduchostí ovládání dokonce někdo přirovnal ke Catalystu). Je však mít stále na paměti, že jde o super-výkonný, primárně rejsový ale také free-ridový drak a vrcholný model z produkce nafukovacích draků OZONE. Ve velikosti 19m2 navíc jeden z největších sériově vyráběných nafukovacích draků na světě. Pouze 19ka má odlehčenou duši s cílem snížit hmotnost draka. Ozone se tu zřejmě pustil do testování modernějšího materiálu.  

 

 

Shrnující bodovací tabulka EDGE 19 – 2013 vs 2014 vs 2015

Následující tabulka představuje Relativní porovnání modelů 2013-2014-2015. Známkování jako ve škole tedy nižší známka = lepší charakteristika.

Vysvědčení EDGE19 za školní roky 2013-2014-2015

OZONE EDGE - 19 m2

2013

2014

2015

Rychlost

3

1

2

Stupavost

3

1

2

Hang-time

1

3

2

Low-Wind

1

3

2

Rozsah

3

2

1

Stabilita

3

2

1

 

     

Průměrná známka:

2,33

2,00

1,67

 

Shrnutí hlavních užitných rozdílů 2013-2014-2015:

I když má 2013tka nejhorší průměrnou známku, tak mezi těmito třemi ročníky dominuje v Hang-timu a Low-Wind spodku .

2014tka obětovala hang-time a low wind ve prospěch rychlosti a stoupavosti, tedy je podřízena více požadavkům rychlostních závodů.  Její kvality se spíše než v kombinaci s twin-tipem projevují v kombinaci s race-boardy, případně s hydrofoilem. Když twin-tip, tak k 2014tce, rozhodně nějaký rychlejší model. Velmi zásadní je i celkově lepší odolnost draka s ohledem na použitý materiál (Teijin TechnoForce D2).

2015tka má nejlepší průměrnou známku a zároveň i nejmenší rozptyl známek. Je to tedy nejuniversálnější kompromisní drak.  Ze všech třech ročníku nejvhodnější pro běžného uživatele navíc s vynikající stabilitou, výkonem a rozsahem větru. Tedy jeho universálnost je také v rozsahu využití co do podmínek ať už kvantitativně (rychlost větru) tak kvalitativně (turbulence, nárazy). Velmi zásadní je i celkově lepší odolnost draka s ohledem na použitý materiál (Teijin TechnoForce D2) a nová velikost 5. Tento model je ideální pro hydrofoilní jízdu zejméne díky stále rychlému profilu a LW vlastnostem.    

Matematicko-praktická poznámka na závěr:

Výše uvedená tabulka je SROVNÁVACÍ, tedy nehodnotí parametry absolutní známkou, ale relativně k jiným ročníkům. Navíc jednotlivé charakteristiky mají ve výpočtu stejnou váhu (tedy jde o prostý, nikoli vážený průměr). Tyto dvě věty vedou logicky k závěru, že výsledná průměrná známka dole nemá matematicky úplně přesnou vypovídací schopnost. Uvedená tabulka je spíše o interpretaci a názornosti, než o matematické přesnosti. Navíc jsou známky diskrétní, tedy nezohledňují, jak velký nebo jak malý rozdíl v jednotlivém parametru je (muselo by se hodnotit absolutně a v desetinných číslech).

Jako poslední poznámku uvedu možné zkreslení subjektivním pocitem a preferencemi (ale snažím se to psát vždy maximálně objektivně a také to předem konzultuji s ostatními jezdci). Účelem článku je upozornit na relativní odlišnosti modelů OZONE EDGE za poslední tři roky. Jak důležité nebo nedůležité tyto odlišnosti budou pro současné a budoucí majitele Edgů záleží především na jejich preferencích a míře jejich citlivosti.

Závěr:

EDGE 19 je špičkový drak, ať už jde o jakýkoli ročník a o jakoukoli velikost, tento článek shrnuje pouze vývojové nuance největší velikosti relativně mezi jednotlivými produkčními ročníky 2013-2014-2015. Pro některé jezdce mohou být tyto rozdíly nepodstatné, pro jiné jezdce naopak naprosto zásadní. Proto mohou jednotlivé ročníky různým jezdcům různě vyhovovat.

Doufám, že tento článek bude alespoň pro někoho alespoň částečně přínosný. Vždy je dobré se předem teoreticky vybavit, ale žádná teorie nenahradí praktické otestování draka, a to ať už jde o porovnávání jednotlivých ročníků, typů, velikostí a/nebo výrobců. Pokud jste dočetli až sem, tak moc děkuju a přeju všem ten správný vítr.

Yenyk - Living On The Edge.

 

Vložil: admin1, 13.08.2015

Čikas
03.09.2015, 07:41:50

Dobré srovnání ! zajímalo by mě ještě srovnání síly na řízení - " tahu na baru" připadalo mi, že konkrétně  19 Edge 2015 přidala na tahu oproti 2013 , ale mážná se mi to jen zdá?

Odpovědět
Yk
07.09.2015, 11:46:20

2015 určitě přidala mirně na tahu proti 2014, ale nemylsim si že je tam větší síla než na 2013tce. 2015tka je posazena uhlem nabehu blize k 2013tce, tedy i rizenim. Ale rozdil clovek pozna opravdu jen pokud ty draky jede ve stejny den, pozna se to jako relativni rozdil pri okamžité zmeně draka, ale v absolutnim měřítku to je teměř zanedbatelné. 2015 je  zamerena vice free-ridově, včetně odezvy na baru a točivosti vrchliku. Vrchlik 2015 je vice o zabave, jednoduche kontrole než čistě o vykonosti, proto silnější feed-back na baru. Ozony obecně jsou typické určitou silou na baru v porovnání s ostatními výrobci je to řekněme střední síla (jde o zvyk a prefrenci) a jednotlive typy se od te střední síly vychylují bud lehce nahoru nebo dolu. Ozone není typicky firma, kde by preferovali nejmenší možnou sílu na baru, ale ani firma, kde by  ses musel z drakem přetahovat a rvat za bar. Napřiklad poslední OZONE Frenzy ma silu vyssí, ale stále řekneme v kategorii "vyssi střed". Naopak EDGE 2014 měl diky rychlemu profilu a nizkemu uhlu naběhu silu "nižší střed". EDGE 2015 bych subjekrtivně zařadil na "střední střed".

Odpovědět
Čikas
07.09.2015, 14:22:10

jasné , ono mi konkrétně na tom hodně zaleží jelikož trávím na vodě 5 -7 hodin " na jeden zátah" tak bych si nerad odrovnal pracky:):) třeba jako u Evo draka to byla ultra posilovna :):)

Odpovědět
stejnaci.eu
27.08.2015, 22:24:35
Az ted jsem četl parádní článek. .. to je recenze jak má bejt. By jsi se tim mohl živit. .. Dík Odpovědět
polda
13.08.2015, 11:25:36

Tak ti nevím, ale mně přišla pocitově rychlejší 2013 oproti 2015, s tím že stoupou podobně. Naopak na skoky a hanggtime mi přijde že 2015 dává víc.

Jinak řečeno, na race bych si vybral draky v pořadí  2014-2013-2015 (kdyby byly ty draky nový). S ohledem na to, že u většiny lidí v ČR je 19ka hafo nejježděnejšíá drak, a tudíž beru-li v potaz  kolik mají obvykle nalítáno ty 2013ky, bych to viděl na pořadí 2014-2015-2013.

Na freeride (twintipy) v pořadí 2015-2013-2014 (kdyby byly ty draky nový). S ohledem na to,  kolik maj ty 2013ky  obvykle nalítáno bych to viděl na pořadí 2015-2014-2013.

Ale kolik lidí tolik chutí (na E-19/2013 rozhodně nemám najeto tolik motohodin).

Odpovědět
Yk
13.08.2015, 18:44:33


Ahoj Podlo,

jasny, snazil jsem se popsat jak se hlavně velikost 19 liší za poslední 3 roky, drak jako takovej a soustředil jsem se zejmena na vyuzití v kombinaci s TwinTypem, což je stale nejčastějsí využití tohoto draka českým riderem. Jak do cely uvahy zamotáme ještě race, HF atd tak to dostava v urcitejch paramatrech jinej rozmer...

Taky jsem uvažoval jen podminky do jakejch je ten drak (19) urcen (tedy LW). 2013 opravdu dava na spodku trosku vic nez 2015 (specielne kdyz ma 2013 vytahany lajny na vetsi uhel). Tim nerikam, že na horním limitu jezditelnych podminek nedava vice 2015tka - protože je proste posazená o trosku vejs, logiku  to ma.

PS: a ješte omluva za automaticky spelling: byl jsem upozorněn, že v textu je někde misto "ročníky" uvedeno "ručníky"...ručníky přenechejmež Plavcům.... :-))   

Odpovědět

Kontakt | Zpracování osobních údajů | FAQ | Návod na vložení článku

mystic kiteboardingmystic kiteboarding facebookozonekites czech facebook pageozonekites international facebook pagemystic kiteboardingmystic kiteboarding facebookozonekites czech facebook pageozonekites international facebook page

design & code puradesign.cz